Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục chủ động làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị đại hội MTTQ các cấp

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Bình Lục chủ động làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị đại hội MTTQ các cấp
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về việc “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 9/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029”; Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 7/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2024-2029”…, công tác nhân sự cho đại hội MTTQ các cấp  được huyện Bình Lục đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm số lượng và cơ cấu phù hợp, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín.

Đồng chí Ngô Thị Khanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục cho biết: Với sự quan tâm, định hướng, hướng dẫn của cấp trên về công tác nhân sự cho đại hội MTTQ các cấp, căn cứ các quy định về số lượng, tiêu chuẩn đối với nhân sự chủ chốt, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ huyện đã sớm ban hành Kế hoạch số 12/KH-MTTQ-BTT hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu MTTQ các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2024- 2029 và chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Về nhân sự, con người cụ thể do cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định; nhân sự ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, yêu cầu phải có sự tham gia của đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy cùng cấp.

Đối với cấp xã, trước đây là phó bí thư kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhưng nay đã được điều chỉnh cơ cấu, bảo đảm mỗi xã có một ủy viên ban thường vụ đảng ủy được hiệp thương, cử giữ chức chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ này, trong tổng số 17 chủ tịch ủy ban MTTQ xã, thị trấn của huyện, đã có 14 vị là ủy viên ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025, chỉ có 3 vị là đảng ủy viên các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 và đang được làm quy trình kiện toàn ủy viên ban thường vụ đảng ủy theo quy định.

Nội dung chuẩn bị nhân sự, xây dựng đề án nhân sự đại hội MTTQ các cấp được Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ đúng quy định.

Đến ngày 28/3/2024, công tác tổ chức đại hội MTTQ cấp xã nhiệm kỳ 2024- 2029 của huyện Bình Lục đã hoàn thành, là bước quan trọng để đại hội MTTQ cấp huyện được tổ chức vào cuối tháng 5/2024 bảo đảm chất lượng về mọi mặt. Đối với công tác nhân sự cho đại hội cấp huyện, số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2024- 2029 được xây dựng bảo đảm đúng quy định về cơ cấu, thành phần, trình độ… Theo đó, nhiệm kỳ này, ủy ban MTTQ huyện có 55 ủy viên với 19 vị là trưởng các tổ chức thành viên; 4 vị là cán bộ chuyên trách cơ quan ủy ban MTTQ huyện, 17 vị là chủ tịch ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; 15 vị là các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân; tỉ lệ người ngoài đảng chiếm 32,7% tổng số ủy viên.

Công tác nhân sự chuẩn bị đại hội MTTQ huyện đã và đang được nghiêm túc chuẩn bị theo tinh thần thực chất, thiết thực, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của mặt trận. Đồng chí Ngô Thị Khanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết thêm: Nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận là tập trung xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Do đó, cơ cấu ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng phải gắn với 2 nhiệm vụ trọng tâm đó. Việc lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu thực sự được thực hiện theo đúng quy định và dựa trên cơ sở đánh giá bảo đảm đây là đội ngũ những người có uy tín, tâm huyết và khả năng đóng góp ý kiến cho công tác mặt trận, tự nguyện và có trách nhiệm cao tham gia công tác mặt trận nói riêng và với sự phát triển bền vững của địa phương nói chung, nhằm mở rộng tính tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc.

Đến thời điểm này, bên cạnh công tác nhân sự, các nội dung về xây dựng văn kiện, báo cáo chính trị; công tác tuyên truyền; công tác hậu cần phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã cơ bản được chuẩn bị tốt. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động tham mưu, báo cáo cấp ủy, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội; phối hợp triển khai tuyên truyền về Đại hội trên Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn và hệ thống fanpage, zalo… trước, trong và sau đại hội, để đại hội MTTQ thực sự là ngày hội toàn dân.


Báo hà nam