Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn số 653/UBND-KT&HT ngày 01/10/2020 V/v góp ý dự thảo " Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2020 trên đị...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Trả lời tổ chức cá nhân đối với các văn bản xin ý kiến  
Công văn số 653/UBND-KT&HT ngày 01/10/2020 V/v góp ý dự thảo " Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan