Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 3823/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 V/v phê duyệt kết quả kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tr...

Quyết định 3823/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 V/v phê duyệt kết quả kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà xưởng thực hành và và các hạng mục phục trợ cơ sở 2 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Lục