Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vũ Bản xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Vũ Bản xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cấp xã…, việc triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã Vũ Bản (Bình Lục) được thực hiện với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân trong xã.

Việc thực hiện mô hình được xã xác định phải thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ, UBND xã khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện mô hình; xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ xã. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức ký cam kết thực hiện và làm theo các nội dung mô hình đối với 100% cán bộ, công chức.

Công chức xã Vũ Bản thực hiện tốt các quy định tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính cho nhân dân. Ảnh: Thanh Hà

Đồng chí Trần Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Bản cho biết: Cùng với việc triển khai các nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” được tổ chức sâu rộng, có hiệu quả; lồng ghép các nội dung tuyên truyền để người dân biết đến mô hình và cùng tích cực tham gia thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng bộ phận chuyên môn, các nội dung của mô hình đã được triển khai thực hiện bảo đảm tính khả thi, đúng và sát thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình thường xuyên tổ chức họp để đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình và đề ra các giải pháp tiếp tục củng cố, phát triển mô hình, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vì nhân dân phục vụ, từng bước chuyển chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

Được biết, hằng năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã thực hiện hàng chục cuộc tiếp dân định kỳ và đột xuất; bộ phận tiếp công dân đã tiếp nhận hàng chục đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại theo thẩm quyền, tỉ lệ vụ việc được giải quyết thường xuyên đạt khoảng 99%. Hơn thế, trong quá trình thực hiện mô hình, UBND xã thực hiện tốt công tác tiếp và đối thoại với người dân theo quy định; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tổ chức theo thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp; phân công cán bộ, công chức trực tiếp xuống địa bàn thôn để tham gia các hoạt động với nhân dân; lắng nghe các ý kiến góp ý hoặc giải quyết các vụ việc bức xúc, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở. Thường xuyên rà soát và đề xuất với cấp trên về cắt giảm thời gian xử lý, giảm bớt giấy tờ, thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức; thực hiện hẹn và trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, lấy ý kiến người dân, tổ chức đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc bằng phiếu khảo sát ngay sau khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc giải quyết công việc; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi thiếu thân thiện khi tiếp xúc với người dân, tổ chức và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức thường xuyên bị nhắc nhở, bị người dân, tổ chức đánh giá thấp qua phiếu khảo sát.

Tại Bộ phận “Một cửa” của xã có niêm yết đầy đủ các nội quy, quy định, các mẫu biểu, thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí theo quy định; xây dựng các mẫu thư xin lỗi, thư cảm ơn, thư chúc mừng, thư chia buồn và các phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân trước và sau khi thực hiện mô hình, phiếu lấy ý kiến của người dân, tổ chức để đánh giá, nhận xét đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc tại trụ sở. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” để người dân biết đến mô hình và cùng tham gia thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng bộ phận chuyên môn, các nội dung của mô hình đã được triển khai thực hiện bảo đảm tính khả thi, đúng và sát thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Mô hình được thực hiện và phát triển với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vì nhân dân phục vụ, từng bước chuyển chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Qua việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng khi đến giải quyết các TTHC tại xã, 100% người dân đều bày tỏ sự hài lòng, tin tưởng cao.

Một điều đáng ghi nhận qua thực hiện xây dựng “Chính quyền vì nhân dân phục vụ” ở xã Vũ Bản là sự thay đổi tích cực về tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã. Đội ngũ đã thể hiện được tinh thần làm việc gần gũi, thân thiện với người dân, tổ chức; trong quá trình giải quyết công việc thực hiện hướng dẫn, giải thích, giúp đỡ tận tình, chu đáo; thực hiện tốt văn hoá công sở… Qua đánh giá, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức xã đã được nâng cao rõ rệt, thể hiện rõ vai trò chủ thể trong tham gia thực hiện mô hình. Đến nay, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” của Vũ Bản đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, được nhân dân đồng tình, ghi nhận; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự điều hành của chính quyền được củng cố, tăng cường, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương…

Ông Nguyễn Văn Hải, người dân xã Vũ Bản, chia sẻ: Việc xây dựng và thực hiện mô hình “Xây dựng chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ” thực sự cần thiết và đáp ứng được lòng dân khi mang đến cho người dân ngày càng nhiều hơn sự quan tâm, chia sẻ, động viên, thuận lợi khi thực hiện các TTHC cá nhân. Hơn thế, từ mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực, trách nhiệm trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể về thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trình độ, chuyên môn, đạo đức công vụ và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước thân thiện, gần gũi vì nhân dân phục vụ. Người dân chúng tôi mong muốn mô hình sẽ được cấp ủy, chính quyền xã duy trì, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực tế.


Báo Hà Nam