Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của "Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi kết hợp ph...

Danh sách các dự án Các dự án huyện Bình Lục  
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của "Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Báo cáo  đề xuất cấp giấy phép môi trường của "Dự án sản xuất  nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi kết hợp phát triển du lịch  trải nghiệm tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Xem chi tiết tại đây
Tin liên quan