Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT v...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm  
Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán, cơ cấu tổng mức đầu tư của Báo cáo KTKT và hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH03 đoạn từ QL37B đến thôn Tập THượng, xã La Sơn, huyện Bình Lục