Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt BC kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trạm bơm KTB (tại cuối kênh KTB giáp đê tả sông Sắt) huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Danh sách các dự án Các dự án huyện Bình Lục  
Quyết định số 3802/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Bình Lục V/v phê duyệt BC kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trạm bơm KTB (tại cuối kênh KTB giáp đê tả sông Sắt) huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Tin liên quan