Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 09/6/2020 V/v xin ý kiến góp ý vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dựa án đ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 09/6/2020 V/v xin ý kiến góp ý vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dựa án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trung lương , tại xã Trung lương huyện Bình lục