Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
22/06/2015
Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 09/04/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp Bình Lục
22/06/2015
Công văn 708/ UBND-NC ngày 21/04/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh v/v xây dựng tháp chuông tại nhà thờ họ giáo Đông, xã Tràng An, huyện Bình Lục
22/06/2015
Quyết định số 574/ QĐ-UBND ngày 05/06/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị chợ Sông huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
22/06/2015
Quyết định số 591/ QĐ-UBND ngày 09/06/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đô Hai huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
22/06/2015
Quyết định số 609/ QĐ-UBND ngày 11/06/2015 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành và khai thác công trình Hệ thống cấp nước sạch liên xã: Tràng An, An Mỹ, Đồng Du, Bình Nghĩa, Đồn Xá của huyện Bình Lục
13/08/2014
Quyết định về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page